Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

 

Jan Paweł II

Ludzie są nieracjonalni,
nielogiczni, egocentryczni.
nieważne - KOCHAJ ICH
Jeśli czynisz dobro
przypiszą Ci ukryte, egoistyczne cele
nieważne - CZYŃ DOBRO
Jeśli będziesz realizować swoje cele
spotkasz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów
nieważne - REALIZUJ JE
Dobro, które uczyniłeś
zostanie zapomniane
nieważne - CZYŃ DOBRO
jeśli pomożesz ludziom
będą urażeni
nieważne - POMAGAJ IM
jeśli służąc światu dasz z siebie wszystko,
potraktują Cię kopniakiem
nieważne - DAWAJ Z SIEBIE WSZYSTKO

 

Matka Teresa z Kalkuty

 Pilnų namų bendruomenė
Parko g. 23
Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.

LITHUANIA