Postulat

Postulat trwa od miesięca do jednego roku, czas zależy bowiem od konkretnej osoby. Celem formacji w postulacie jest obustronne rozeznanie powołania postulanta i jego dyspozycji do życia we WSPÓLNOCIE PEŁNYCH DOMÓW, także ewentualne uzupełnienie formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Poza tym postulanci wykonują wszelkie prace w/ i przy Ośrodku resocjalizacyjnym, np. wykonując proste poslugi, takie jak gotowanie ziół i zaparzanie herbaty, po nieco trudniejsze i wymagające cierpliwości, takie jak posluga w kuchni i przy wydawaniu posiłków.

Nowicjat

Trwa od jedego do dwóch lat. Obowiązkowy jest jednoroczny nowicjat kanoniczny. W okresie nowicjatu ma się dokonać weryfikacja powołania nowicjusza w odniesieniu do Boga i do WSPÓLNOTY PEŁNYCH DOMÓW przez jeszcze pełniejsze doświadczenie naszego sposobu życia. Nowicjusz przygotowuje się do oddania na wyłączną własność Bogu, co nastąpi przez zjednoczenie go z Chrystusem w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, miłoserdziu i stałości miejsca oraz przez podjęcie przez niego misji apostolskiej, wynikającej z charyzmatu Wspólnoty. Tak więc podejmuje posługi liturgiczne, szerzej zakrojone prace w Domu i Ośrodku resocjalizacyjnym. Nowicjat jest podstawowym okresem formacji. Wprowadza Braci w głębszą znajomość istoty życia zakonnego, zwłaszcza w rozumienie duchowości i prawa Zgromadzenia, a także przynagla do pogłębionej pracy nad sobą – do kształtowania charakteru, rozbudzania praktyki cnót ogólnoludzkich i chrześcijańskich tak, by przez pokorę serca, modlitwę i ofiarę, duchową żarliwość i zaparcie się siebie wzrastać w miłości Boga i do ludzi z którymi przyjdzie mu pracować, tj.także z narkomanami i alkoholikami.

Śluby czasowe

Śluby czasowe Bracia składają pod koniec nowicjatu na jeden rok, a następnie ponawiają je co roku, trzy razy – aż do ślubów wieczystych.

Profesja wieczysta

Przez profesję wieczystą Bracia zostają całkowicie poświęceni Bogu i trwale włączeni do Zgromadzenia WSPÓLNOTA PEŁNYCH DOMÓW.


Pilnų namų bendruomenė
Parko g. 23
Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.

LITHUANIA